Hjemsøkt

Mange mennesker opplever at de hører lyder, ser ting og føler ting hjemme. Det er mange som blir redde og urolige for dette. Følelser skal en ta på alvor.   Gjennom livet har jeg møtt mange mennesker som har vært livredde for demoner, onde ånder og spøkelser. Noen har kanskje sett en eller to skumle filmer for mye, og noen[…]