06/23/2024

Vardøger

Tror de fleste av oss har opplevd vardøger. Det at en hører noen kommer inn hjemme før personen selv kommer, eller at en vet at …