06/23/2024

Søvnløs og fuglekvitter

Alle opplever i angst og uro i livet. Det er ulike grader av dette som alt annet. Her kommer noen tips til deg som sliter med mild uro og angst.

Jeg sliter selv med uro og angst i perioder. Det kan være små ting som utløser det eller det kan være ting i livet som er vanskelig å håndtere. Jeg har vel som de fleste andre prøvd ulike metoder for å puste rolig, tenke positive tanker osv. Det er en del som virker og uendelig mye om IKKE fungerer.

Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å ta vår psykiske helse på alvor slik vi gjør med kroppen. Derfor vil jeg minne om at jeg ikke er psykolog eller lege og at hverken jeg eller mine kolleger prater om sykdom og behandlinger når du ringer til oss. Det er ikke vår oppgave og vår jobb.

Det jeg derimot kan er å hjelpe deg å ta tak i den daglige uroen vi alle har, den vanlige usikkerheten og angsten vi alle sliter med. Jeg tror at mat, drikke, fysisk aktivitet og alt vi gjør henger sammen og er med på å forme oss.

Personlig sliter jeg med å sove, noe som igjen gjør at jeg blir sliten på dagene og som igjen gjør at jeg kan overreagere og bli nervøs og urolig over ting jeg ikke har grunn til å stresse over. Det blir en ond sirkel.

Kjenner du deg igjen i det ?

Personlig syns jeg at det å komme meg ut i naturen hjelper, puste dypt og bare være tilstede. Les hva Psykologiprofessor Vogel skriver:

Som et ledd i utdanningen av psykologer på NTNU gjennomførte Vogel nylig et prosjekt med lyttetrening og rollespill, hvor studentene hans hadde ledelsen. Resultatet var at de tolv pasientene som var med i forsøket, fikk halvert sin sosiale angst etter bare åtte timers behandling.

– Dette kan man ellers bare oppnå med oppimot 20 timers kognitiv atferdsterapi hos eksperter. Men ventelistene er lange, og ikke alle trenger å ha samtaler med en psykolog. Tidlig behandling med enkle metoder kan være svært effektiv, sier Vogel.

Medisin mot grubling

Forsøket var todelt: Først fikk pasientene en CD som inneholdt naturlige lyder som fuglekvitter og fossefall. Dette skulle de høre på i fire sesjoner oppdelt i bolker på én time. En psykologistudent var til stede under lyttingen, slik at eventuelle vanskeligheter pasientene hadde, kunne oppklares.

– Mennesker som sliter med sosial angst, har et overdrevent fokus på seg selv. For mange er angsten for angsten det verste. Fryktsenteret i hjernen går på høygir, og de unngår ofte sosiale situasjoner.

– Målet med denne behandlingen var at pasientene skulle få trening i å ha fokus på noe annet enn seg selv gjennom å holde oppmerksomheten på nøytrale lyder, og ikke la seg distrahere av de andre lydene som også var der, sier Vogel.

– Meningen var at dette skulle motvirke tendensen pasientene har til å gruble over ting som har hendt, eller skal hende, i de sosiale situasjonene som de sliter med. Lyttetreningen var også ment å skulle styrke evnen til å overse distraherende tanker om hvordan de oppførte seg, eller så ut, noe som er et hovedproblem for disse pasientene.

Møtte frykten i rollespill

Del to i behandlingen var fire timer med rollespill, sammen med psykologistudentene, i de sosiale situasjonene pasientene fryktet.

En øvelse kunne være å holde en kort tale for en gruppe på fire studenter – uten å vende tankene mot seg selv. Deretter skulle pasientene trene på dette i virkelig situasjoner som på jobb eller under skolegang.

Mange av pasientene som fullførte behandlingen, var selv studenter, og behandlingen var mest effektiv for dem som hadde hatt sosial angst i kort tid. Folk som har hatt sosial angst over lengre tid, vil kanskje trenge et mer intensivt behandlingstilbud.

– Forsøket viser at tidlig og enkel hjelp kan være svært effektivt. De fleste ønsket ikke mer behandling etter forsøket, sier Vogel.

Forsøket på NTNU var blant annet basert på deler av en behandlingsmanual for sosial angst, utviklet av professor Adrian Wells ved Manchester University.

https://forskning.no/angst-ntnu-partner/fuglekvitter-mot-angst/718409

Dette syns jeg var spennende lesing. Jeg bruker å se på ulike videoer på You Tube. Jeg har noen favoritter jeg setter på når jeg jeg ikke får sove.

Healing er også noe jeg bruker, jeg går og får healing selv i perioder og jeg gir andre healing både ansikt til ansikt og i telefonen. Det er tekniker en kan lære seg selv også. Neste gang vi prater sammen skal jeg gi deg noen gode konkrete tips.

Livet er for kort til at vi ikke skal prøve å ha de så bra vi kan <3

Klem Jannike <3

Denne ser jeg ofte på når jeg skal sove: