06/23/2024

Änglar

Jag tror på änglar och jag har sätt änglar. Så nu skriver jag lite om änglar och delar några bra sidor med er:

Child, Fee, Magic, Butterfly, Wing, Butterfly Wings

Alla och allt som existerar är energiformer skapade av vibrationer. Ju tyngre en vibration är desto mer fysisk upplever vi formen. Ett träd, en klippa, en möbel – kompakta föremål som vibrerar så långsamt så att våra ögon och vår hjärna hinner med att uppfatta och registrera. Änglar är högre andliga väsen som vibrerar med en sådan snabb och ljus frekvens så att de oftast är osynliga för våra mänskliga ögon. Andevärldens energier, anhöriga i andra dimensioner, upplevs ofta som tyngre och mer fysiska och är därför lättare att förnimma än änglar. Det kan göra att du själv känner dig tung i sinnet när du tar kontakt. Änglar lämnar däremot en lätt, ljus och kärleksfull känsla efter sig.

Vi är alltid omgivna av änglar oavsett om vi vet det, tror på det, känner deras närvaro eller inte. Liksom människor skiftar de i vibration och upplysning. Även om många änglar finns i vår närhet för att hjälpa oss med vår utveckling så har de också sin egen väg att följa. Det har sagts mig att änglar är sprungna ur Guds hjärta medan Guds medvetande skapade människorna. Vackert inte sant?

Det finns många sorters änglar med olika uppdrag och ansvarsområden.

Angel, Elf, Girl, Young, Fantasy, Dark, Moon, Cloud

Healing, tröst, sång, ceremonier, naturen, övergångar, varning, beskydd, glädje, kärlek, fred, barn, skratt… Allt fler av universums änglar får nu i uppdrag att lyfta den slöja av negativ energi som omger jorden. De kommer för att höja jordens och människors medvetanden så att vi kan bromsa den nedåtgående spiralen och hela den jord vi fått låna.

Vi har alla varsin skyddsängel som följer oss hela livet. Med andra ord känner du och din skyddsängel varandra väldigt väl. Det kan vara svårt att förnimma din ängels närvaro eftersom ni är så intimt förbundna med varandra. Du är så bekant med energin så den känns som din egen. Dina egna idéer, förslag, tankar och känslor kan vara svårt att särskilja från din ängels. Det som är kärleksfullt, förlåtande och glädjefyllt kan mycket väl kan vara sprunget ur din omedvetna änglakommunikation.

Om du vill få änglakontakt kan du ta dig till en vacker plats i naturen eller till en annan kraftplats. Änglarna tycker också om att samlas vid kyrkor och där vacker musik spelas. Du kan även göra denna Änglameditation...

Ärkeänglar

Även om ärkeänglarna befinner sig högre upp i hierarkin och i dimensionerna än änglarna är de ändå här för att hjälpa. De befinner sig närmare Gudomen, Kosmos hjärta, Allt Som Är, Universums Högsta Ljus … eller vad du väljer att kalla den högsta energin, Skaparen, och de har ett annat perspektiv.

Det kan kännas annorlunda när du får kontakt med en ärkeängel. Om du är visuell så kanske du ser ett starkt ljussken eller färger. Om du har mer utvecklad känsel kanske ditt hjärta klappar fortare eller andra sensationer uppträder i din kropp. Du kan få ett starkt tryck över öronen, kittlingar i håret, rysningar, klockor som ringer i öronen, värmevallning, tårar som rinner, höra vacker sång, känna vindpustar, en hals som stockar sig… Varje ärkeängel har dessutom sin egen färg, vibration och särart.

Angel, Hell, Church, Fight, Mystical, Weird, Dramatic

Ärkeänglar har liksom änglarna tagit på sig olika uppdrag. De jobbar både övergripande och mer specifikt. Vi får bistånd för att bättre förvalta och hela jorden, kreativa idéer när vi arbetar för det högstas bästa och guidas i rätt riktning när vi väljer att följa hjärtats väg.Tveka aldrig att kalla på hjälp, vägledning, sällskap, beskydd, problemlösningar, utvägar, inspiration …

Kram Jannike.

Och kom i håg jag finns här för dig om du har fråg or om änglar <3