06/25/2024

Engler

Englene har vært med på å skape verden og menneskene som vi fremstår i dag. Dionysios Areopagita var den første som beskrev englene som virkelige vesener vi kan møte og ha som en del av vårt liv.

Engler – skytsengler

Engler som står oss nærmest, har sterkest forbindelse til oss og hjelper oss, blir ofte kalt skytsengler. De tar vare på menneskene og arbeider i vårt astrallegeme ved å danne bilder når vi sover. Disse bildene former oss i fremtiden; en menneskehet i ny skikkelse.

Skytsengelen bærer vår rene og klare åndelige del av sjelen

Ved siden av den del av sjelen som eren del av vår fysiske kropp, finnes en annen, ren del av sjelen som forblir svevende over, rundt og om oss. Den delen blir båret og tatt vare på av vår engel. Her kan vi få hjelp og støtte når og om vi ønsker det.

Kontakt med min skytsengel

Hver dag tar jeg kontakt med min skytsengel – jeg sender energi fra mitt hjerte og til skytsengelens hjerte. I bønn ber jeg skytsengelen lede og beskytte meg. Noen dager etter jeg begynte å ta kontakt med min skytsengel, fikk jeg fornemmelser om hvordan skytsengelen så ut, og hans nærvær ble sterkere.

Erkeengler

I følge Rudolf Steiner henger folkeslagenes utvikling sammen med erkeenglenes virke. Syv erkeengler påvirker menneskenes og jordens oversanselig utvikling. Hver erkeengels periode varer ca. 350 år. Deres navn er Orifiel, Anael, Zakariel, Rafael, Samael, Gabriel og Mikael.

De mest kjente erkeenglene og deres perioder er:

Rafael virket i 850 – 1190. Han står for å være legekunstens skytsengel med helbredende evner, og han blir symbolisert med merkurstaven med de to slanger. Ved begynnelsen av hans periode inntreffer gralshendelsen, og ved slutten av hans periode fødes den store helbreder, Frans av Assisi.

Gabriels periode var fra 1510 – 1879. Forplantning, arvefølgen, tradisjon, familie og monarki ble påvirket av Gabriel, og han utviklet et nytt organ i forhjernen hos menneskene. Dette organet kan ikke påvises på ytre måte, men impulsene fra den åndelige verden kommer gjennom organet og preger menneskets kropp.

Mikael er vår tids erkeengel, og hans virke er fra 1879 – 2300. Den finere strukturen i forhjernen som ble laget i Gabriels periode, gjør seg nå gjeldende hos mennesker som vil arbeide med det åndelige. De oversanselige krefter kan, gjennom det nye organet, strømme inn i våre sjeler og gi en forståelse for den spirituelle vitenskap.

Mikael representerer likevekt mellom det åndelige og det jordiske. Han respekterer menneskenes frihet, og han venter på vårt initiativ før han hjelper oss.

Vi kan alle være en del av erkeenglene og de en del av oss, vi må bare våge å tro og ta imot det som de gir oss.

Tidsånder (Archai)

Tidsånder er englevesener som fører menneskene gjennom tidsepoker. Vi kommer inn i deres rike i tiden mellom død og ny fødsel. I denne tiden gjennomgår vi en utvikling, og vi kan her forstå lovene som virker i oss gjennom det astrologiske/dyrekretsen.

Før vi nærmer oss fødselen, går vi ut av dyrekretsens område og inn i planetens område; Saturn, Jupiter etc. Vi bærer det som kosmos har gitt oss, som et system av krefter i oss, blant annet representert ved det fysiske legeme. Eks: Solen styrer hjertets funksjoner og blodkretsløpet, Merkur styrer det sentrale nervesystem, hjernen og pusten vår.

Andre englevesener var også med å skape verden og menneskene. De representerer lysets element, bevegelse, form og visdom, og de bærer verden nådefullt. Deres navn er Kyriotes, Dynamis og Exusiai.

Kjeruber, Serafer og Troner

Nærmest det guddommelige, er Kjeruber, Serafer og Troner. De frembringer varmen, og de representerer harmoni, kjærlighet og himmelrommets toner og musikk.

Kristus

Over alle englevesener er Kristus og åndsvesener i hans sfære – solåndene.

Alle engler kan heale. For at denne healingen kan «benyttes» av oss mennesker.

Tror du på engler?

Jeg kommer til å skrive en god del om engler fremover, hvordan vi kan få kontakt med engler og hjelpere. Hva de gjør for oss og hvordan vi kan forsterke energiene.

Gratis ebok om engler: http://www.gutenberg.org/ebooks/2697

Klem Jannike