06/25/2024

Inkarnerte Engler og Englemennesker

Mange jordengler har gjennom mange inkarnasjoner har vi gått dypt inn i den menneskelige natur og har adoptert en god del av de negative sidene hos menneskene som en viktig læreprosess.

Fantasy, Bird, Death, Angel, Elf, Fee

De fleste englemennesker er visstnok inkarnert i kvinnelige kropper.

En del av de fysiske kjennetegnene er at de ser ut som engler og at de er særdeles søte og kjærlige personer. De har ofte en egen glød og har en stor aura rundt seg. Noen sliter med overvekt, fordi de bruker fettet til å beskytte seg, mens andre har en slankere kropper fordi de har funnet bedre måter å beskytte seg på som lys eller bønn. Husk at lyset er englenes essens, alt lys kommer fra Gud og kan aldri tiltrekke seg mørke krefter.

Andre kjennetegn:

• Kraftige lysarbeidere.

• Liker fred og glede.

• De er ofte profesjonelle hjelpere (helsevesen, lærere, sosialarbeidere m.m.). De kan føle en særlig kjærlighet til de svake i samfunnet og likeledes i dyreriket.

• De er naturligere healere (trenger ikke opplæring).

• De har problemer med å si nei og har ofte skyldfølelse når andre hjelper dem.

• De elsker engler, har englesamlinger englebøker m.m.

• De har ekstra skytsengler.

• De blir gjerne lenger enn vanlige mennesker gjør i et turbulent forhold.

• Har ofte slektninger eller venner/kjærester med avhengighetsproblematikk, prøver å hjelpe disse etter beste evne – men som regel blir begge parter frustrert isteden. Uansett får disse tilgang til mye lys og vibrasjonene deres han heves så langt det er mulig for dem å komme i denne inkarnasjonen.

• En inkarnert engel kan være avhengig av mat, men neppe av alkohol og lignende.

• Mange inkarnerte engler har helseproblemer som for eksempel fibromyalgi, ME og gynekologiske problemer.

• Mange inkarnerte engler har opplevd overgrep.

• De stjernetegnene man visstnok finner flest inkarnerte engler er Tyr, Løve, Skorpion og Vannmann.

Samtidig som de er inkarnert som mennesker kan de likevel være fullt virksomme engler som formidler lys og kjærlighet, selv om deres personlighet er opptatt av vanlige menneskelige sysler. På grunn av det indre lysarbeidet de gjør har de ofte en uforklarlig tretthet. Selv om de er personer som har stor glede av å hjelpe andre kan de i blant føle en depresjon som de ikke finner noen forklaring på.

Gothic, Fantasy, Dark, Dark Angel, Angel

En del englemennesker kan kjenne en stor sorg fordi de ikke blir forstått og får anerkjennelse for den de er. Det er gjerne engler som har hatt store oppgaver og som har fått mye respekt, verdighet og kjærlighet tilbake i engleriket, mens her på jorden har de ikke fått noen store oppgaver og det er ingen som ser hvem de i virkeligheten er.

Wing, Angel, Swan, White, Swing, Feather

Dette for å lære ydmykhetens natur og en dypere medlidende kjærlighet til våre medmennesker. Det de mister i det ytre – vinner de i det indre og kan bli et innstrømmingsfokus for engleriket som kan hjelpe med og forløse de som undertrykker en i det ytre.

Klem Jannike