07/23/2024

Jordengler

En jordengel er en samlebetegnelse på inkarnerte mennesker som har kommet hit til jorden med oppdrag om å være lysarbeidere hver på sin måte, noen i bare en eller noen få inkarnasjoner, men de aller fleste for flere inkarnasjoner – slik at de kan hjelpe til på en mer langvarig og dyptgående måte.

En jordengel er en samlebetegnelse på inkarnerte mennesker som har kommet hit til jorden med oppdrag om å være lysarbeidere hver på sin måte, noen i bare en eller noen få inkarnasjoner, men de aller fleste for flere inkarnasjoner – slik at de kan hjelpe til på en mer langvarig og dyptgående måte. Gjennom mange inkarnasjoner har vi gått dypt inn i den menneskelige natur og har adoptert en god del av de negative sidene hos menneskene som en viktig læreprosess.

Mange har følt seg mer eller mindre forlatt av Gud og lyset, og smerten vi har følt i hjertet har bare blitt større og større. Nå har tiden kommet da vi igjen blir mer bevisst vår egentlige natur og opprinnelse og alle våre inkarnasjoner som mennesker har tross alt gjort oss mer medfølende og vi har høstet erfaring som gjør oss bedre egnet til å hjelpe til på jorden i denne viktige tiden som er foran oss.

Før første inkarnasjon her på jorden fikk vi alle en visjon av hvor utrolig vakker og strålende denne planeten var, men det var før vi fikk se hvor lite lys det fantes hos jordas beboere, deres råhet og egoisme og hvor respektløst de behandlet jorda. Nå vil alle som jobber for og med lyset gjøre denne fantastiske visjonen til virkelighet.

Jordengler deles inn i inkarnerte engler/englemennesker, devaer/devaengler/elementaler, og stjernemennesker, evt. også walk-ins og de vise.

De fleste mennesker som er inkarnert på jorden er her imidlertid for sin egen vekst og utvikling.

Et felles trekk for jordenglene er en følelse av å være annerledes, selv om de er inkarnert i en menneskelig kropp, føler de seg som reisende i et fremmed land. De skyr gjerne store folkeforsamlinger der det er mye bråk og uro. De liker og trenger å være en del alene, selv om de er bevisst på at de også har en sosial funksjon i samfunnet. De liker og har talent for å hjelpe andre, enten i form av forskjellige terapier, i å lære bort noe meningsfullt eller bare ved å være den de er, fylt med en så stor kjærlighetsenergi at andre også kan nyte godt av den. Mange jobber også med lysarbeid på et indre plan, som ikke påvirker dagsbevisstheten på andre måter enn at de ofte kan føle en uforklarlig tretthet.

De har en følelse av at livet både har mål og mening og at de har et oppdrag, dette fordi de er fra lysets familie.

De er også gjerne sensitive personer, som reagerer på alt fra vold til miljøgifter og selvsagt på en del menneskers grove og ufølsomme væremåte. Mange lever eller har levd i frustrerende forhold (foreldre, venner kjærester, ektefeller m.m.), avhengighetsproblematikk i en eller annen form er ikke uvanlig for jordenglene.

Ofte ser de yngre ut enn årene skulle tilsi og ringelyd i ørene er vanlig.

De fleste lysarbeidere vil kjenne seg igjen i en av gruppene, men noen er litt i tvil hvor de tilhører. Grunnen kan være at de har vært innom flere av gruppene eller at de har hatt en nær tilknytning til en (eller flere) av de andre gruppene.

Du har blitt utvalgt til å være en hjelper og lysarbeider i disse turbulente tider på jorden, ta i mot denne oppgaven med stor takk og gjør det beste du kan ut av den.

Lær bort sunne og fornuftige alternativer for å ta vare på både jorda og menneskeheten på den måte som føles naturlig for deg. Vær en god rollemodell, skriv artikler eller bøker om et tema du brenner for, skaff deg jobber hvor du har god anledning til å påvirke andre voksne eller barn i positiv retning.

Ikke nøl med å bruke årevis på å finne ut hva din oppgave er, gjør det som ditt lysende hjerte forteller deg at du skal gjøre her og nå.

Gi av dine unike, kjærlighetsfylte og sjenerøse gaver til jorden.

Lykke til.

Glowworm, Composing, Exhausted, Break