06/25/2024

Numerologi

Noen ganger liker jeg kalde fakta, vi medium og spådamer vet ikke alt og ikke alt som er like lett å forklare. Så her kommer litt fra Store norske leksikon om numerologi. Dette er noe jeg også jobber med så les, tenk og så tar vi en prat!

Numerologi er læren om tallenes skjulte betydning, og kalles også for tallmystikk eller tallsymbolikk. Det er en fellesbetegnelse på tanke- eller trossystemer som (gjerne i kombinasjon med andre systemer) mener å finne en dypere mening i livet ved hjelp av tallenes skjulte betydning. Et enkelt eksempel på numerologi er troen på at 7 er et lykketall og 13 et ulykkestall.

ETYMOLOGI: av numerus: tall og logi: lære.

Noen historiske eksempler

Numerologi var viktig i gresk filosofi, ikke minst hos Pythagoras (500-tallet fvt), som forsto tallene som et mye mer presist språk enn andre språk, spissformulert i setningen: «Alt er tall!» Pythagoras og hans etterfølgere var også opptatt av toner, det vil si svingninger, og forholdet mellom dem, som jo best kan beskrives ved hjelp av tall. Musikk ble derfor forstått som en form for matematikk. Det samme gjelder planetenes bevegelser eller baner.

Platon (4-300-tallet fvt) så de rene tallene (tall som ikke skulle telle eller måle noe konkret) som representanter for en idéverden, det vil si den åndelige virkeligheten, som var evig og uforanderlig. Matematikk var derfor på mange måter en form for filosofi.

I middelalderen ble det indiske tallsystemet (ofte kalt «arabiske tall») dominerende i det islamske kulturområdet. Dette tallsystemet var avansert, blant annet fordi 0 hørte med i tallrekka, noe som åpnet for å bruke negative tall. Geometriens utvikling kan leses ut av dekorasjoner i bøker og bygninger.

I den mediale verden

Inngår ulike former for numerologi i alt fra magiske sirkler til spådomstelefoner.

En forholdsvis enkel måte å bruke numerologiske prinsipper på i spådomskunst eller karakteranalyse, er å tillegge hver bokstav en tallverdi, for eksempel etter dens plassering i alfabetet. Deretter regner en ut tverrsummen av tallet en fikk ved å legge sammen bokstavenes tallverdi – eller flere ganger, helt til en sitter igjen med et énsifret tall som kan tolkes i samsvar med en tradisjon, ikke så ulikt hvordan en bruker stjernetegn innenfor astrologi. Navnet «Kjell» korresponderer etter denne modellen med tallet 5 (11 + 10 + 5 + 12 + 12 = 50 – tverrsnitt: 0 + 5 = 5 – eventuelt 11 + 10 + 5 + 12 + 12 = 2 + 1 + 5 + 3 + 3 = 14 – tverrsnitt: 1 + 4 = 5).

Numerologi samordnes som regel med andre systemer, så som astrologi eller tarotkort. En innflytelsesrik okkultist som Aleister Crowley ble ifølge sine selvbiografiske tekster stadig mer opptatt av tall som korrespondansesystem. Han publiserte blant annet 777 and Other Qabalistic Writings (1909), der han samordnet alle mulige systemer med kabbala som basis.

Senere har numerologer begrunnet sine teorier ut fra kvantefysikk og tanken om at all materie kan tilordnes en vibrasjonsfrekvens (de Broglie-relasjonen). Mot dette innvendes det gjerne at vibrasjonsfrekvensen først og fremst bestemmes av massen, og et menneskes frekvens vil derfor påvirkes mye mer av om det er før eller etter et måltid, enn av sinnstilstanden og stjernene posisjoner.

Har du lyst til å lære mer om dette så ring meg, og jeg skal hjelpe deg å finne ut hva dine tall er. Nå vet du historien bak, så la meg hjelpe deg å finne DIN historie og dine tall <3

For the Love of Numbers | Radiolab | WNYC Studios

Klem Jannike