06/23/2024

Mening i livet

SPØRSMÅLET OM hva som er meningen med livet har fulgt mennesket opp gjennom historien, og det finnes utallige svar. Noen søker svar hos en guddom, andre søker svar i vår menneskelige sameksistens, atter andre sier at en søken etter mening i seg selv er meningsløs.

Eksistensen kommer forut for essensen. Jean-Paul Sartre

Hva vil du med mening? Livet er et ønske, ikke en mening .Charlie Chaplin

Gamle venner forsvinner, nye venner dukker opp. Det er akkurat som med dagene. En gammel dag passerer, en ny dag blir til. Det viktigste er å gi det mening: en betydningsfull venn – eller en betydningsfull dag. Dalai Lama

Vi mennesker er meningssøkende vesener. Det kan se ut som vi alle ønsker noe mer enn å oppfylle våre grunnleggende fysiske behov; vi søker ut over oss selv for å finne en eller annen mening med våre eksistens, et formål med å leve.

Hva skjer når vi ikke finner mening i livet og alt er en KAMP om en eksistens der alt er mørkt og en ikke vil eller kan finne veien ut i «livet»?

I vår moderne og sekulære vestlige kultur er det en utbredt oppfatning at det er opp til hver enkelt å skape mening og sammenheng i tilværelsen. «De store fortellingers tid» sies å være over. Vi blir ikke lenger tilbudt en fiks ferdig meningsgivende fortelling som rammer inn livene våre. Vi må selv ut og forme vårt eget livsprosjekt. Eksistensfilosofien, blant annet Jean-Paul Sartre, fremhever ansvaret, og også den medfølgende angsten, som tilligger menneskelivet fordi vi er «kastet» ut i verden uten noen forutgående mening eller vei som er staket opp for oss. Det er opp til oss selv å gi mening til vår eksistens; «eksistensen kommer forut for essensen».

Filosofen Charles Taylor hevder imidilertid at den utpregede individualismen i den moderne vestlige verden gjør at mennesket har vanskeligere for å finne mening i tilværelsen. Fordi vi ofte ser på oss selv som løsrevne individer, som lykkemaksimerende enkeltpersoner, kan vi kanskje tenke at vi helt ut fra oss selv skal skape vårt eget livsprosjekt. Det moderne mantra er at «alle er sin egen lykkes smed», og denne børen er tung å bære for enkeltmennesket.

I ytterste konsekvens kan fokus på individet føre til at mennesket mister kontakten med det som virkelig kan gi livet mening, hevder Taylor, nemlig det å føle seg som en del av et fellesskap, i nær forbindelse med andre. Å leve et autentisk og meningsfullt liv handler om å finne ut hvor man hører til og hva/hvem man vil forplikte seg til (Taylor, 1992). Forfatteren Brené Brown uttrykker dette slik: «Det er relasjoner som er grunnen til at vi er her. Det er det som gir livene våre mål og mening.»

Hva tenker ungdom i dag om hva det vil si å leve et meningsfylt liv? Er det nødvendig å tenke at alt her i livet skal ha en mening eller være meningsfullt? Eller kan det kanskje være nok å finne bruddstykker av mening her og der, i et vakkert øyeblikk, et varmt blikk eller en flott opplevelse?

Dette er også ting vi mediale arbeider med, spådamer finner svar og vi kommer med svar på veien til et liv som er mer enn en eksistens for deg.

Jeg er her når du trenger meg!!

Klem Jannike