06/23/2024

Fargen grønt

Hva fargen grønt betyr: Grønt er universelt assosiert med naturen, knyttet som det er til gress, planter og trær.

Når vi tenker på grønt, så er det naturen i sin prakt som kommer fram i tanken. Grønt representerer også vekst og fornyelse og er vårens og gjenfødelsens farge. Vi ser det også i trafikken, som et klarsignal til å gjør – så en kan si at fargen grønt en assosiasjon til å handle og sette i gang.

Liker du grønt og dras du til den fargen? Jeg merker at jeg dras mot dype grønne fargetoner, og at de føles gode og jorder meg.