06/25/2024

Hva er Totemdyr?

Kraftdyr eller Totem dyr som de også kalles kan vi se på som åndelige guider eller hjelpere i form av dyr. 

Disse dyrene kommer til oss ofte i form av et indre bilde eller i en drøm. Ofte kan man føle at man har et spesielt bånd til dyret. Hvis vi får besøk av disse dyrene er det fordi vi er modne for det, og vi er i stand til å ta imot beskjeder de har til oss.

Alle har kraftdyr

Vi har alle med oss kraftdyr fra vi er født. Disse dyrene følger oss hele livet, men vi vil ikke kunne være i stand til å prate med de og få kontakt med de om vi ikke er klare for det. Vi har ni forskjellige kraftdyr som er sammen med oss hele tiden. De er dominante i forskjellige situasjoner, og ofte vil vi føle en spesiell tilknytning til de dyrene som har en spesiell innflytelse på oss.

Persisk Leopard, Leopard, Snow Leopard

Gjensidig tillitt

For å kunne være i stand til å kommunisere med kraftdyrene sine må man være samstemt med naturen og dens krefter. Først når man har et helhetlig syn på seg selv og naturen vil man kunne være i stand til å kommunisere med de. Det er også slik at dyr ikke kommer innpå oss mennesker med en gang. De trenger tid til å bygge opp tillitt og vi trenger tid til å bli kjent med de. Det er derfor viktig å bygge opp et respektfult forhold til sine kraftdyr. Ved å vise kjærlighet, respekt og tillitt vil dyrene blir fortere trygg på deg, og det blir da lettere å kommunisere med de.

Klem Jannike

Naturen, Animal World, Hvit Bengal Tiger, Tiger