06/21/2024

Bevis på liv etter døden

Et viktig bevis på liv etter døden er at de aller fleste pasienter med en nær-døden-opplevelse kan beskrive nøyaktig hva som foregikk på operasjonssalen på sykehuset mens de var klinisk døde.

Denne var så bra at jeg MÅ dele den med deg!

«Er det mulig at vår bevissthet eller vårt sinn overlever kroppens død? Det er et bredt spekter av menneskelige erfaringer som tyder på at det er akkurat dette som skjer. Vi får nær-døden-opplevelser når vi er på nippet til å dø. Derfor blir det mulig at slike opplevelser kan lære oss noe om hva som skjer etter døden.
Jeg har samlet inn og analysert nær-døden-opplevelser i mer enn 40 år. Og jeg har detaljert informasjon om mer enn tusen av slike tilfeller. Hver enkelt tilfelle er unikt, «filtrert gjennom» individets bakgrunn og personlighet. Men det er noen trekk som alle tilfellene har til felles. Og fellestrekkene ved slike opplevelser er av viktig betydning for spørsmålet om vi overlever døden, eller om deler av oss gjør det, og i så fall hvilken del det er.
Ett av fellestrekkene som kan ha betydning for spørsmålet om å overleve døden, er forbedret mental funksjon, å tenke klarere enn noensinne, se mer levende, forme mer detaljerte minner, på et tidspunkt da hjernen din er alvorlig svekket.»

Greyson sier også at et annet fellestrekk ved nær-døden-opplevelser er å se nøyaktig hva som skjer rundt en, f.eks. på operasjonsbordet mens man ikke er i kroppen. Han spør hvordan du kan se hvis du er ute av kroppen? Mer enn 90% av dem som opplever dette under en nær-døden-opplevelse, kunne etterpå fortelle nøyaktig hva som hadde skjedd i operasjonssalen mens de var klinisk døde. For mer om dette les om dr. Michael Saboms forskning

Et annet vanlig trekk som folk rapporterer om fra nær-døden-opplevelser, er å se avdøde venner og familie. Mange av oss ville sikkert forvente å se våre avdøde kjære når vi dør, så det er ikke så overraskende. Men noen ganger skjer det mer overraskende ting, for eksempel ser man av og til avdøde kjære som man trodde fortsatt var i live, men som hadde mistet livet i en ulykke ikke lenge før man selv fikk en nær-døden-opplevelse.

Den amerikanske NDO-eksperten sier:

«Og noen med nær-døden-opplevelser møter avdøde personer de ikke kjenner. Levi var en 35 år gammel mann som ble født i Holland. Han fikk hjertesvikt, og hjertet stoppet. Han hadde en nær-døden-opplevelse og så sin bestemor som hadde dødd, og i tillegg en mann han ikke kjente, men som så på ham med et meget kjærlig blikk. Han visste ikke hvem dette var, og visste ikke hvordan han skulle forstå det. Derfor snakket han ikke med noen om det. Ti år senere, da moren lå for døden, innrømmet hun at mannen hennes, som – som en far – hadde oppdratt Levi, ikke var hans biologiske far. Levis biologiske far var faktisk en jødisk mann, som var blitt tatt til fange av nazistene da de kom til byen hans, tatt med til en konsentrasjonsleir, og ble aldri sett igjen. Og da viste moren Levi et fotografi av hans far, som han umiddelbart kjente igjen som mannen fra nær-døden-opplevelsen han hadde hatt.»

Vitenskapelig analyse av liv etter døden

Bruce Greyson, doktor i medisin og ekspert på nær-døden-opplevelser, sier:

«Vi ved Universitetet i Virginia (UVA) har utviklet en modell på nær-døden-opplevelser og en målestokk [Greysonmålestokken – the Greyson scale] for å kvantifisere dybden av nær-døden-opplevelser, og som er blitt brukt i hundrevis av studier rundt om i verden. Målestokken tar i utgangspunktet for seg nær-døden-opplevelser (NDO) som noe som består av fire komponentdeler – endringer i tankeprosesser, endringer i emosjonelle tilstander, tilsynelatende paranormale fenomener, og det som ser ut til å være fenomener ikke av denne verden.

Endringene i tankeprosesser inkluderer en følelse av at tiden blir fordreid. Folk snakker ofte om å ha en følelse av tidløshet, å tenke raskere og klarere enn vanlig, få et overblikk over livet eller en panoramisk erindring, der hele livet vises i glimt foran øynene dine, og en følelse av å plutselig forstå eller få en åpenbaring der alt blir krystallklart.

Følelsesmessige endringer inkluderer en følelse av fred og velvære, gledesfølelser, en følelse av å være ett, eller en enorm enhetsfølelse, et møte med det som ser ut til å være et kjærlig, varmt lysvesen.

De tilsynelatende karakteristiske paranormale elementene inkluderer en opplevelse av at de sansemessige inntrykkene blir usedvanlig livaktige. Folk rapporterer at de ser farger de aldri har sett på jorden, hører lyder de aldri har hørt før, har det som ser ut til å være oppriktig oversanselig persepsjon av ting som foregår andre steder, fremtidsvisjoner og en følelse av å forlate den fysiske kroppen.

De karakteristiske elementene som ikke er av denne verden, inkluderer å være i en sfære ikke av denne verden – et overjordisk eller mystisk rike – å stå overfor et eller annet mystisk vesen eller en høyerestående ånd, se avdøde ånder eller religiøse ånder, og nå et punkt der det ikke er noen vei tilbake; går du videre, kan du ikke komme tilbake.

Har du lyst til å prate om livet eller døden, eller få kontakt med noen på andre siden, så er jeg her for deg <3

Klem Jannike