06/23/2024

Advent

Nå har jeg vært veldig negtiv i det siste til julen, og også til advent. Det er også en fin tid vi går inn i for mange, Jeg som spådame og medium vil vi skal se alle sidene ved denne tiden akkurat som alle andre ting i livet.

Advent er et latinsk ord, og betyr egentlig «ankomst».
I adventstiden forbereder vi julen og venter på Jesusbarnets ankomst.

Advent begynner 4 søndager før jul – og er starten på det nye kirkeåret. Den liturgiske fargen er fiolett.

I år er
1. advent 30. november
 2. advent    7. desember
3. advent  14. desemner
 4. advent  21. desember

Adventslys

Fire lys i staker eller på adventskrans tennes ett for hver adventssøndag. Adventslys kan også være stearinlys med vannrette striper med tall fra 1-24. Lysene har samme funksjon som advents- eller julekalenderen

 

ADVENTSVERS


Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede      
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede

Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred
på denne lille jord, hvor menneskene bor

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
det kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det fjerde lys,
og natten blir til dag.
Vi venter på en Frelsermann
for alle folkeslag

ADVENTSANGEN

Vårt første lys vi tenner
og stirrer mot det blå.
Vårt første lys vi tenner,
Guds sønn vi venter på.

Vårt andre lys vi tenner,
for Jesus gjør vi det.
Vårt andre lys vi tenner,
snart får vi stjerna se.

Vårt tredje lys vi tenner,
la stjernen skinne klar.
En bønn til Gud vi sender,
nå kommer julen snart.

Vårt fjerde lys vi tenner,
hør englesangen så nær.
Fold hender, barn, fold hender,
nå har vi julen her.

TENN LYS !  
 

Tenn lys ! 

Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!

Tre lys skal flamme for alle som må sloss.

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.

Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

Tenn lys !

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

(Eivind Scheie)

Klem Jannike