05/23/2024

Spå fremtiden

Spå fremtiden er ikke alltid så lett, det er mange som vil ha en fasit når en skal spå fremtiden. Det finnes ingenting som er hugget i stein.

Spå fremtiden er noe som vi alle ønsker både den som ringer og vi som svarer deg også. Spå fremtiden er ikke alltid like lett. Grunnen er at vi alle har en fri vilje. Tiden er heller ikke satt i stein når en skal spå fremtiden. Det er viktig å huske at en kan få opp hovedlinjene og ting som står som små bautaer i livet. Når en skal spå fremtiden er det for meg viktig å huske at det er frie viljer.

Går det på en spesiell person en ønsker tilbake inn i livet så kan en se om personen kommer, men på dagen når det skjer er ikke alltid like lett og dess lenger frem i tid, dess vanskeligere er det.

Jeg personlig syns at opptil ett år går ganske bra når en skal spå fremtiden, men når det er lenger enn det så blir tiden mer diffus. Du vet at personer har andre personer rundt seg også og ALLE har en fri vilje.

Så en må se på helheten og være klar over at et nøyaktig datum kan være vanskelig å se.

Klem Jannike