06/21/2024

Samhain 31 oktober

Nå er det allerede 1 november, oktober forsvant og i går var det Halloween eller for oss som tilhører Wicca- Samhain.
De fleste vet jo hva Halloween er så tenkte jeg skulle fortelle litt om Samhain slik at dere forstår hva vi som lever mitt liv og etter Wiccas tradisjoner gjør på denne dagen og hva den står for.
Samhain, Halloween eller All Hallow’s Eve er aftenen før All Hallow’s Day (1. November). Kelterne kalte den Samhain (eller Samhein), som betyr «sommerens slutt», i følge deres to-deling av året, når sommeren varte fra Beltane til Samhain og vinteren fra Samhain til Beltane. I tråde med den senere fire-delingen av året blir Samhain sett på som «høstens slutt» og begynnelsen på vinteren. Samhain uttales «såw-inn» (i Irland) eller «Såw-iin» (i Wales), eller «såvv-en» (i Skottland) eller «Sam-hein» for oss som ikke snakker gaelisk.
Ikke bare er Samhain høstens slutt men det er også slutten på det gamle året og begynnelsen på det nye. Keltisk nyttårsaften, når det nye året begynner med starten på den mørke fasen av året, akkurat som den nye dagen begynner ved solnedgang. Det finnes mange representasjoner av Keltiske guder med to ansikter, og disse kan kanskje ha vært gudene som rådet over Samhain. Som den greske motpart Janus, som satt tvers over dørstokken, et ansikt mot fortiden for å minne de som hadde gått bort i året som gikk, og et ansikt med øyne mot framtiden for å forsøke å se igjennom det mystiske sløret og se hva det kommende året vil gi. Disse to temaene, å feire de døde og å spå framtiden, kombineres ved Samhain.
Det ble trodd at på denne festen for de døde så kunne de døde, hvis de ønsket det, komme tilbake til de levendes verden denne ene natten for å feire med sine familier, stammer eller klaner. I Irland ble gravstedene lyst opp på denne natten slik at de døde skulle kunne finne veien fram. Ekstra stoler ble satt frem ved bordene, og det ble dekket på ekstra for de som hadde gått bort i året som gikk. Og det er mange historier om Irske helter som fløy gjennom underverdenen mens alve-portene sto åpne, selv om alle måtte komme tilbake innen hanen gol.
Samhain er også en fest for spådom, og dette ble regnet som den best natten for å forsøke å få et glimt av framtiden. Grunnen til dette er det keltiske synet på tiden. Det gamle keltiske synet på tiden var syklisk. I det rammeverket vil nyttårsafter representere et punkt utenfor tiden, der den naturlige gangen i universet oppløses tilbake til det opprinnelige kaos, bare for å gjenopprette en ny orden. Slik vil Samhain bli en natt som eksisterer utenfor tiden. Derfor antar man at på ingen annen dag vil tarot-kort, krystall-kuler eller teblader gi like gode resultater.
Gudinner: Hecate, Cerridwen, Persefone, Morrigan

Guder: Herne, Pluto, Hades
Mat: Epler, nøtter, gresskar, urteteer,
Urter: Epler, bregne, kostmose, karse, røsslyng, salviem halm.
Røkelse: Heliotrop, mynte, muskat, pin, salvie, myrra og patchouli.
Farger: Svart, oransj, hvit, sølv og gull.
Steiner: Obsidian og onyx.

 

Bilderesultat for Samhain

Aktiviteter:
– Lag nyttårsforsetter og skriv dem ned på en lapp. Brenn den i lysflammen.
– Lag et ånde-lys signet i patchouli-olje for å ønske alle ånder velkomne.
– Sett ut et måltid til de forbipasserende åndene. Dette bringer lykke til hjemmet ditt.

Et rituale som ofte brukes er dette:
Ting du trenger til dette ritualet utenom vanlige redskaper:
Et ekstra svart lys (helst kubbelys)
Et ekstra hvitt lys
En papirbit med dine uvaner/svakheter skrevet på
Røsslyng (helst, men annen lyng går)
Pathchouli-røkelse
Et eple.

SIRKELÅPNING 
Åpne chakraene.
Rydd sirkelområdet, kost, og legg ut alterting og eventuelle sirkeldekorasjoner.  Tenn røkelsen og alterlysene.
Rensing av redskaper
Peker med athamen til vannet og sier

Jeg utmaner deg, O vannets vesen, slik at alt urent og profanisk skal komme ut av deg, slik at du kan gjøre din nytte i denne, min/vår hellige sirkel, i Guden og Gudinnens navn.
Retter spissen mot saltet.

Livgivende og rensende er saltet. Jeg renser dette saltet for at det skal kunne gjør nytte i min/vår hellige sirkel, i Gudinnen og Gudens navn.
Heller saltet opp i vannet, tegner utdrivende jordpentagram over det.

For slik som saltet renser vannet, renser smerten sjelen
Holder opp salt og vann.

Jeg hilser deg, Kraft av denne jord, salt og vann forenet.
Jeg kaller deg fram i glede og respekt for at du skal rense denne sirkel.
Rens deg selv og sirkelen. Ta vannbollen i hånden og drysser vann fra den mens du går rundt i sirkelen. Stopp ved hver himmelretning og presenter det rensede vannet for dem.
Gå så rundt med røkelsen, og stopp på samme måte.

Ta athamen, lad den og dra opp sirkellinjen med ordene under. Begynn i nord, men ikke begynn å tale før du er i øst:
Jeg påkaller deg, O sirkel av kraft, for at du skal bli et møtested for kjærlighet, fred og glede, et vern mot all ondskap, et grenseland mellom menneskenes verden og de Mektige Krefters domene, et beskyttet sted for den kraft jeg/vi vil reise i din midte, hvorpå jeg velsigner deg og konsekrerer deg Guden og Gudinnens navn.

Chanting – Sang:
Jorden er min kropp
og vannet er mitt blod
luften er min pust
og ilden er min ånd

PÅKALLING AV ELEMENTER OG RETNINGER:

Gå til øst:
«Vær hilset mektige bevingede av Øst, bringere av soloppgang.
Gi meg/oss tanker som møter himmelen lik fuglene,
og en himmel gjort klar av innsiktens vinder.
Jeg maner, vekker og kaller på dere for å være vitner til mine/våre riter og beskytte min/vår sirkel.  Vær hilset og Velkommen.»

Går til sør:
«Vær hilset dere lysende av Sør, herrer over dagens styrke.
Dans deres lidenskapelige dans av ild inne i meg/oss,
La sommerens hete flamme i meg/oss.
Jeg maner, vekker og kaller på dere for å være vitner til mine/våre riter og beskytte min/vår sirkel. Vær hilset og Velkommen.»

Gå til vest:
«Vær hilset, latterens herrer i Vest, vann farget at solnedgang:
Gi behag og glede til de som tørster,
Rens min ånd, vask mine/våre bekymringer vekk.
Jeg maner, vekker og kaller på dere for å være vitner til mine/våre riter og beskytte min/vår sirkel. Vær hilset og Velkommen.»

Gå til nord:
«Vær hilset dere eldgamle av Nord, trær med dype røtter,
Bring frem dyr og fugler, skoger og enger,
La den vakre jorden dreie under meg/oss i min/vår dans.
Jeg maner, vekker og kaller på dere for å være vitner til mine/våre riter og beskytte min/vår sirkel. Vær hilset og Velkommen. »

WITCHES’ RUNE. 

De som er i sirkelen skal nå samles og ta hverandre i hendene, chante verset nedenfor tre ganger, først stille og så bygge det opp.  Normalt er det enklere å ta Witches’ Rune når du jobber sammen med noen, for å få denne ring-effekten når man spinner opp energier. Hvis du er alene kan du likevel chante denne tre ganger, og f.eks bevege deg litt rundt i sirkelen mens du gjør det.

«Eko, eko Azarak
Eko, eko Zamilak
Eko, eko Kernunnos
Eko, eko Aradia»
Påkalling av Guden:
Flammende Gud, jaktens hersker
Gudenes konge
Elskeren og sønn av Månegudinnen
herre over alt som er vilt og i frihet
og herre over den brennende sol
far til kvinne og mann
beskytter av alle naturens barn
Jeg/Vi ber deg stige ned og være i oss under dette ritualet.
Med ditt sollys strålende i min/vår sirkel
Vær hilset og velkommen
Påkalling av Gudinnen:
Nådige Gudinne mor over alle skapninger
Trefoldig og guddommelig som jomfru, mor og volve.
Skaper av alt som er vilt og i frihet
evige lyskilde
mor til kvinne og mann
beskytter av alle naturens barn.
Jeg/Vi ber deg stige ned og være i oss under dette ritualet.
Med ditt månelys skinnende i min/vår sirkel
Vær hilset og velkommen
Gå tilbake til alteret og bruk staven til å tegne uendelighetstegnet.
(Et åttetall snudd på siden)
Putt wanden ned, ta opp athame, hold den over hodet.
«Jeg står mellom verdnene med kjærlighet og styrke rundt meg. Elementer ved de fire portaler, Gud og Gudinne Vær hilset og velkommen!»

SABBAT SEREMONIEN:

Ring tre ganger med bjellen.
«Jeg/Vi feirer livets dans til døden og den kosmiske balansen i mitt/vårt liv! Den siste grøde er høstet inn og bevart for de møke månedene som skal komme, og hjulet har snudd til Jegerens tid.»

Ring ni ganger med bjellen:
«Tiden er kun et tynt slør mellom verdnene, og vi ønsker dere velkommen ånder, som har gått før oss og velkommen til dere andre som passerer mellom de to verdnene. Dette er den vise konens tid, og sammen med Skyggenes Herre, er hun passasjen fra liv til liv som alle må gå igjennom. De gir en oppfriskende hvile i den evige spiral dansen som går og kommer tilbake – men likevel går videre. Med de Gamle Vise, Gud og Gudinne, beveger jeg/vi meg/oss med dansen uforstyrret. Kjærlighet gir styrke. Gi for å få!
Ta opp staven og hold den opp.

«Stor Frue, fruktbare mor, du har drysset over meg/oss med din rikdom, og i denne skiftingen av årstider, byr jeg/vi deg farvel mens du nå går som den vise kone med Jaktens Herre. Jeg/Vi vet at i deg finnes nok en frukt som venter på å bli født, og vi vil være tålmodige til vår mor kommer tilbake.»
Legg staven på alteret. Sett cauldronen over pentakkelet, tenn det svarte lyset fra det midterste alterlyset og sett det opp i cauldronen.

«Her er kittelen for endelser og nye begynnelser. I denne brennende flamme kaster jeg/vi våre svakheter og vaner som holder meg/oss fra å utfylle mitt potensiale. Ved døden av disse ting, vil jeg/vi ha et bedre liv. Slik skal det være.»

Kast papiret med uvaner i flammen.
Ring bjellen ni ganger, og ta det hvite lyset gjennom patchouli-røkelsen.
«På denne Samhain kveld, la dette lyset velkommende skinne, til alle ånder ute eller inne.»
Ta lyngen i høyre hånd og hold den over alteret.
«Jeg/Vi kaller på kraften i denne urten for å velsigne dette huset og de ånder som besøker det.»
Slipper lyngen i gryta.

«Luften er renset og gjort behagelig for ånder og andre som kan kalle på meg/oss. Vær Velsignet!»
Ta opp eplet og hold det over alteret i høyre hånd.

«Jeg/vi påkaller dere, Gudinne og Gud, for å velsigne denne frukt som mat for de døde. La den som besøker finne dette eplet og fortsette oppfrisket.
Slik skal det være.»

Kaker og vin:
Senk athamen ned i vingobletten.
Athamen er det maskuline
Begeret er det feminine
Må deres forening bli fruktbar og gi liv.
(Ta en slurk 😉 )
Hold athamen mot brødet:
Dette velsignede brødet er guden og gudinnens gave til meg/oss. Må jeg/vi også gi til de som måtte trenge det.
Festen begynner.

Avslutning:
O mektige Gud og Gudinne. Jeg/Vi takker for deres tilstedeværelse i meg/oss, med meg/oss, og rundt meg/oss…
Jeg/Vi kom i kjærlighet og jeg/vi forlater i kjærlighet.
Takk og farvel
Hold opp athamen :
Kjærligheten er loven, og kjærligheten er båndet.
Kyss athame legg på alter
Gå til Øst:
Mektige sylfer av luftens element, før dere drar tilbake til deres domene i øst, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Gå til sør
Mektige salamandere av ildens element, før dere drar tilbake til deres domene i sør, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Gå til vest
Mektige Undiner av vannets element, før dere drar tilbake til deres domene i vest, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Gå til nord:
Mektige Gnomer av jordens element, før dere drar tilbake til deres domene i nord, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Løft armene:
Krefter og skapninger, usynlige som usynlige – forlat meg/oss med fred
Dere hjelper til i mitt arbeid, visker i mitt/våre sinn, og velsigner meg/oss fra den andre siden
og det er harmoni mellom oss
takk og farvel

Gå widdershins (mot klokka) rundt og trekk tilbake sirkellinjen
Let the circle be open, but unbroken
May the peace of the Goddess be ever in you heart
Merry meet and merry part, and merry meet again.

Ta athamen mot pannen og det blå lyset forsvinner inn i deg.

 

Bilderesultat for Samhain