07/23/2024

Nytt år, nye muligheter

Hei

Nå nærmer det seg slutten av året. Har du tenkt over hvordan du ser for deg nye året skal være, noen mål som du vil sette for deg?

Hva var det du hadde satt deg som mål dette året, og fikk du oppnådd det? Har du prøvd å reflektere over dette? Kanskje det er noe i løpet året som du tenker at du kan prøve å avslutte, og startet det nye året med nye blanke ark.

Ta deg noen min og skriv ned hvordan nettopp du ønsker å ha det. Også kan du tenke over om det er noe som kanskje vil kunne endres på. Hvis du føler at du møter utfordringer, føler deg fastlåst, eller trenger noen å snakke med så er du velkommen til å ringe meg.

Jeg ønsker å hjelpe deg med å se de mulighetene som du søker etter. Hjelpe deg med å finne svar på det ukjente som du sitter med. Ønsker å gi deg den tryggheten du føler behov for, gi deg den omsorgen som noen ganger vi trenger innimellom. Kjenner du deg igjen i dette?


Velkommen skal du være😊