05/23/2024

Änglar

En dag ska en ängel komma med ett uppdrag till dig. Det är det änglar gör. Ibland vet vi inte förrän i efterhand att det var en ängel, att det var ett uppdrag. De är inte alltid så lätta att känna igen, de där ögonblicken.


Hur vet man vem som är en ängel? Det finns en enkel regel. En ängel ser aldrig ut som du tror att en ängel ska se ut. Ängeln kan vara en gammal dam, en ung pojke, ett barn, en vän, en okänd, en närvaro. Så gå inte efter utseendet, gå efter känslan. Känslan som uppfyller den som möter en ängel, vad är den då? I Bibeln verkar den vara rädsla. De flesta änglar kommer med uppmaningen ”var inte rädd”. Så där kan du känna igen en ängel, en viss oro kommer över dig. Och ängeln lugnar dig.

När oron lägger sig (och det gör den i änglars närvaro) kommer själva uppdraget. Och så här känner du igen det: Det är inte vad du förväntar dig. Det är inte det som alla säger att du är så duktig på. Det behöver du ingen ängel som uppmanar dig att göra, det gör du ändå. Nej, ängelns uppdrag är specifikt och oväntat. Det fyller dig med förundran, men kanske också med en stillsam längtan som du inte visste bodde i dig. En känsla av att detta är rätt, att ett frö har såtts som kommer att växa till något stort och vackert, något som bär frukt. Men du kommer att ställa en viktig fråga, samma fråga som Maria när en ängel berättar för henne att hon ska bära en son som ska ändra hela världen. Du ska ställa frågan: Hur?

Och ängeln ska le, tror jag (det står inte i Bibeln men jag är säker på att änglar ler). Ängeln kommer att höra i ditt tonfall, i hur du säger ”Hur?” att fröet är sått, att längtan börjat gro, och ur längtan ska blomma en ny uppgift, en ny värld. Och ängeln kommer att svara, men inte som du tror.
Och då tror jag att ängelns svar kommer att likna andra änglars svar, kommer att likna det svar Maria fick. Det kommer att berätta om ett sammanhang, en vän. Marias ängel berättar att hennes släkting också är havande, så Maria får en förtrogen i detta nya, komplicerade liv. Maria åker sedan dit och får någon att prata med. Det är viktigt, när man får en uppgift, att man har en vän, en plats, någon att diskutera med.

Så när du får din kallelse så kommer en ängel att ge dig både ett oväntat uppdrag och ett sammanhang som du kan utföra det i. Och ditt liv kommer aldrig mer att vara sig likt. Och ja, det kan bli svårt. Och ändå: Det uppdrag ängeln ger dig kommer att bli till välsignelse. Välsignelse över dig, och de som finns runt omkring dig.

Dette ble på svensk da jeg har en del svenske lesere.

Vi er inne i en tid der engler viser seg for oss og gir oss tegn. Ring meg så skal jeg fortelle deg mer om engler og hvordan du skal se dine. Det kommer mer info her også <3

Klem Jannike