06/25/2024

Drømmer vi alle ofte har

Vi har alle drømmer når vi sover, noen husker vi ikke og andre er der som et minne vi bærer med oss. Her kommer noen drømmer vi alle har innimellom. Alle drømmer betyr noe og jeg kan hjelpe deg til å forstå hva du drømmer og hvorfor.

PENGER

Mangler man penger i en drøm, vil det indikere at man på noen måter føler seg mindreverdig, at man ikke setter høy verdi på seg selv og at man opplever seg selv som «fattigere» enn andre. På følelsesmessig plan er penger symbol for verdi.

Samtidig som drømmene kan si noe om den følelsesmessige tilstanden, altså drømmerens opplevde egenverdi, gjennom symboler som penger, så kan bilder og symboler i drømmene kan også ganske direkte komme av reelle økonomiske problemer.

Man kan drømme at man ikke har penger i lommeboken eller ikke kan betale for seg i butikken, fordi man sliter økonomisk i det virkelige liv.

JOBB OG MENNESKER VI JOBBER SAMMEN MED

At man henter inn personer og situasjoner fra jobbmiljøet kan være et uttrykk for trøbbel på jobben, eller et vanskelig forhold til egne foreldre. Illustrasjonsfoto: Colourbox

At man henter inn personer og situasjoner fra jobbmiljøet kan være et uttrykk for trøbbel på jobben, eller et vanskelig forhold til egne foreldre.

Kanskje er det konflikter med sjefen eller en kollega som skaper frustrasjoner. Drømmen vil samtidig sette fokus på det som ligger bakom, altså hvorfor man opplever det som problematisk.

Kanskje har opplevelsene sitt utspring i at man selv håndterer relasjoner på en dårlig måte. Det er spesielt aktuelt om man fra før av har utfordringer i relasjonen til egne foreldre eller opplevde at foreldrene håndterte konflikter på en dårlig måte.

Slike drømmer kan være en gyllen mulighet til å rydde opp i eget grunnlag og finne nye måter å møte utfordringer – også på jobben.

MISTE STEMMEN ELLER VÆRE NAKEN

At man drømmer at man mister stemmen eller står naken og blottlagt foran andre mennesker, eller at man ikke rekker fram i tide til et møte, en tilstelning eller et selskap, kan være drømmenes uttrykk fir prestasjonsangst.

Drømmen vil igjen knytte dette til hvor problemet kommer fra.

Man kan drømme om kjærlighet med andre personer, at man selv er utro eller at partneren er utro.

Det kan være redsel for å miste partneren eller behov for å hevne seg – en kompensasjon for å skape midlertidig balanse

Den viktige og underliggende betydningen vil igjen ligge i at drømmen peker tilbake på årsaken til samlivsproblemene:

Hva er det jeg selv gjør som bidrar til problemene?

Finnes det følelsesmessig bagasje fra min egen bakgrunn som forstyrrer mine relasjoner?

Hva kan jeg gjøre for å bedre situasjonen?

Frustrasjonen over å ikke blir sett, forstått og møtt med respekt for sine behov kommer til syne også i drømmene.

JAGET

Drømmer som handler om at man er jaget av mennesker, dyr eller monstre, opplever jordskjelv, flom, stormer, vind og andre sterke naturkrefter, kan symbolisere de følelsesmessige utfordringene man har.

Kanskje er man redd for noe annet og mer ekte eller realistisk enn monstre og jordskjelv.

Ofte oppstår redsler om vi som barn opplever at vi er utrygge og ubeskyttet.

Traumatiske hendelser kan skape redsler som vi bærer med oss videre, også i form av ulike fobier der vi knytter redselen til noe ytre og konkret som vi til en viss grad kan kontrollere.

Eksempler på dette er redsel for insekter, høyder eller mørket.

Bak slike redsler ligger konkrete, uløste opplevelser som drømmene kan vise oss slik at vi kan få hjelp til å reparere selve årsaken. Drømmen vil fokusere på de konkrete hendelsene eller situasjonene som har skapt grunnlaget for redselen.

Kanskje er du innelåst et sted, kanskje forsøker du å gå eller løpe, men alt foregår i sakte film.

Felles for slike drømmer er opplevelsen av å ikke være der man ønsker, at man ikke ser noen vei videre eller en løsning. Drømmene vil kunne vise dette på forskjellig vis.

MISTE NOEN EN ER GLAD I

I drømmene vil vi oppleve at vi mister noen vi er glade i, enten direkte eller at vi drømmer om noen andre som representerer våre nærmeste.

Da får vi føle på savnet og sorgen, og drømmene minner oss på at man ikke skal vente med å pleie våre relasjoner. Det er aldri for sent, men NÅ er alltid bedre enn etter at våre kjære er gått bort.

Noen forteller at de enten ser personen i drømmen, at de gjenopplever noe fra en felles fortid eller at personen kommer til dem i drømmen for å ta farvel.

I bakgrunnen for dette kan det ligge at man er klar over at personen er syk og døende, og at man gjennom dette forbereder seg på avskjeden. Andre kan fortelle at de har hatt slike drømmer uten å vite noe på forhånd, og for dem gir drømmen dem en bekreftelse på sterke, sjelelige bånd og kanskje også en tro på et liv etter døden.

I faser av livet der det skjer endringer i indre eller ytre forhold, vil drømmene kunne oppleves som sterkere og hyppigere.

Dette gjelder for eksempel:

  • Barnets første løsrivelse fra mor i to–tre års alder: Mor bærer meg ikke over alt og gir meg ikke pupp når jeg gråter lenger.
  • Overgang til barnehage: Mamma og pappa overlater meg til fremmede.
  • Overgang til skole: Mor og far og andre voksne stiller krav til prestasjoner.
  • Ungdomsskole, konfirmasjon, videregående skole: Det forventes stadig mer av meg faglig og sosialt.
  • Høyere utdanning: Det stilles voksne krav til meg.
  • Overgang til yrkeslivet: Nå er det på ordentlig! Skoletiden er over.
  • Parforhold/ekteskap: Hvordan skal jeg få kjærligheten til å fungere?
  • Foreldrerollen: Jeg har ansvar for et barn. Hvordan skal jeg gjøre dette på en god måte?
  • Endringer i karriere, skifte av jobb, forfremmelser og andre utfordringer i arbeidsmiljøet.
  • Endringer i egen eller familiemedlemmers livssituasjon, helsetilstand, sykdom og død.

Dette er bare noen FÅ drømmer og korte forklaringer. Mitt råd er skriv ned drømmene dine og ring meg og få en forklaring på hva drømmene betyr. Husk å ta med ALLE små detaljer og jeg lover at ofte ligger svarene i detaljene 🙂

Klem fra meg til deg!