06/23/2024

Forstå familierelasjonene dine

Familie har vi rundt oss på godt og vondt, og det er ikke alltid så lett å forstå hver enkelt av de. Vi er i samme famillie, men vi er utrolig ulike mange ganger.

Som spådame, heks eller hva du enn måtte kalle meg så er dette samtaletemaer som kommer veldig ofte. Konflikter innad i familien er mer vanlig enn en kan tro.

Tro det eller ei , men drømmene dine kan gi deg klare og konkrete svar når det kommer til familierelasjoner.

Vi får et nytt redskap til rådighet – et redskap som tar kontakt med kjernen, årsaken og opphavet til problemene våre. Drømmene kan være starten på en ny og spennende reise inn i oss selv.

Drømmene kan lære deg mye. De kan hjelpe deg med å bli kjent med deg selv, lære deg å forstå dine røtter og familierelasjoner og til å bli bevisst dine egne ønsker, målsettinger og verdier. Gjennom drømmene kan du også lære deg å utforske og oppleve livet i alle dets nyanser og å realisere dine egne mål ved at du tar ansvar for egne tanker, følelser og handlinger, sier Austdal.

Han understreker at det er den personlige, individuelle og konkrete betydningen vi har nytte av å finne, og ikke den generelle forklaringen.

Hvis du drømmer om en katt, er det ikke katten i seg selv som er interessant.

Drømmer kommer ofte som budskap og speiler livssituasjonen du er i. Noe er fortsettelse på tanker du har, eller ting fra det underbeviste. Jeg tror også at mye er ting som kommer fra universet, våre hjelpere og engler.

Can Dreams Come True? What Happens When Your Dreams Come True?

Hvis man drømmer om eksempelvis kattunger eller hundevalper i en kurv, at man planter et frø i jorden eller at en bolledeig står og hever på benken, så kan drømmene vise at man er gravid eller ønsker å bli det og ennå ikke er bevisst det.

Man kan også se noen andre som er gravide i drømmene.

Når man er gravid, er drømmene også opptatt av å bearbeide relasjonen til foreldrene og da spesielt til mor. Drømmene hos en kvinne før og under en graviditet, vil være mye fokusert på egen barndom.

I tillegg vil drømmene også være opptatt av barnets far, partneren, som man ønsker skal være sterk og trygg, kjærlighetsfull og beskyttende. Har man selv opplevd skilsmisse som barn, vil man kunne være ekstra sårbar og på vakt fordi man ikke ønsker å bli forlatt i en sårbar situasjon.

Drømmene henter fram en situasjon du gleder deg til eller ønsker deg, og lar deg oppleve deler av det du ønsker og forventer deg.

En slik drøm kan gjenspeile virkeligheten eller være en kompensasjon dersom man savner kjærlighet og påfyll i hverdagen.

Har du lyst til å prate om dine drømmer, tanker og ting du ønsker svar på så ring meg så skal jeg hjelpe deg med å finne svarene og vi finner en vei fremover og hva du trenger for å bruke drømmene til noe som er bra og gir deg gode ting i fremtiden.

Husk jeg er her for deg, jeg bruker å være her hver kveld fra kl 21 og utover, du kan legge igjen kommenater her også og jeg kan også svare på de og logge inn når du trenger meg.

Klem fra Jannike

How we see in our dreams | LASIK MD