06/23/2024

Spå fremtiden

Det er mange som tror at en kan se alt når en skal spå fremtiden, men det er ikke alt en kan se da vi mennesker har en fri vilje. Det er viktig å huske når en skal spå fremtiden.

Det er mange ting en kan se av det som ligger foran oss når en skal spå fremtiden. Jeg føler at en ser hovedtrekkene når en skal spå fremtiden, men at detaljene kan være mer vanskelige å oppdage. Det er som detaljene blir mer skygger og hint og ikke store bautaer som står der og lyser.

Spå fremtiden er jo det jeg gjør, men jeg kan ikke si at alt er hugget i stein når jeg skal spå fremtiden for deg eller andre. Det er ofte når det gjelder andre mennesker liv og deres valg dette kan være vanskelig. For den spådommen som gjelder deg og er detaljert for deg, det er jo ikke alltid det gjelder for mennesker du ønsker å vite om. En kan på en måte se målet og hovedveien, men de små stikkveiene og tingene som går på detaljer kan være uendelig vanskelig å si med sikkerhet. Dessuten så kan vi mennesker påvirke vår egen sjebne og da kan tiden også bli forskyvet noe.

Mennesker har en fri vilje og det er der detaljer og små avveier og andre veier kommer inn. Hovedveien kan vi se og det kan vi også spå om.