06/23/2024

Kjærlighet

Kjærlighet er noe som alle mennesker trenger. Man trenger å bli sett, bli hørt, gi hverandre tid som viser hvor glad man er i hverandre. Kjærlighet til seg, og til de du føler deg knyttet til. Ser du at noen har det vanskelig, så hvis omsorg, bry deg, hvis at du har kjærlighet til dette menneske. 


Det er i dag mange som ikke opplever at de får den kjærligheten de trenger, siden hverdagen er blitt så hektisk. Man har kanskje ikke den tiden i dag, til å sette av tid for de andre.


Husk å gi kjærlighet til de du er glad i og til deg selv