07/23/2024

Dagens kort

Jeg trekte dagens kort og det ble tre i staver.

Nøkkelord: Muligheter og suksess.

Dette kortet forutsier suksess, særlig i forretningssammenheng eller kreative fremstøt. Nå kommer du til å klare å bygge noe, eller til å utvikle evnene og ideene dine videre. Av og til betyr kortet en hjelpsom og ofte vellykket person som skal til å tre inn i livet ditt. Vedkommende vil tilby råd og praktisk hjelp, svært ofte i form av et tilbud om jobb eller en annen mulighet. Et etablert forretninger vil kanskje bære frukt nå.

Det kan skje i form av økt fortjeneste, nye retningslinjer og initiativ, fordelaktige partnerskap eller sammenslåinger. På ethvert nivå som har med kreativitet eller kommunikasjon å gjøre, kan drømmer forvandle seg til virkelighet. Tre staver er et meget positivt kort for skribenter, talere, oppfinnere og mennesker som driver med handel.

Har du lyst til å finne ut hva kortene har å si til deg så ta kontakt med meg eller en av mine kolleger! Det er alltid spennende å se!

Klem Jannike